Beton Hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny

Czym wyróżnia się beton hydrotechniczny?

Jest to szczególny typ betonu, który jak z samej nazwy wynika ma bezpośredni kontakt z wodą, a zatem dochodzi między nimi do hydratacji. Chodzi mianowicie o połączenie się cementu z wodą, gdzie istnieje szansa wytworzenia się bardzo wysokiej temperatury. W celu jej zmniejszenia zmienia się głównie proporcje cementu, którego dodaje się znacznie mniej niż w pozostałych typach betonu. Generalnie beton hydrotechniczny składa z kruszyw mineralnych drobno- lub gruboziarnistych, jak na przykład piasek czy żwir, które nie mogą być zwietrzałe ani zanieczyszczone. Jednocześnie podczas jego produkcji należy uwzględnić odmienne właściwości wody, która służy podczas procesu wytwarzania betonu do zwiększenia elastyczności mieszanki, rozrzedzenia oraz poprawienia wodoszczelności.

W związku z dostępem betonu hydrotechnicznego do wody należy zadbać, by wyróżniał się kilkom najważniejszymi cechami, dzięki czemu zachowa swoją solidność i wytrzymałość.

  • Odporność na wilgoć, mróz i wypłukiwanie
  • Wodoszczelność
  • Wytrzymałość na ścieranie warstw
  • Minimalny wskaźnik skurczu
  • Odporność na korozję

Gdzie stosuje się beton hydrotechniczny?

Wykorzystywany jest głównie do budowy konstrukcji pod powierzchnią wody, jak na przykład:

  • mostów, wiaduktów wodnych
  • zapór, śluz wodnych
  • nadbrzeży
  • platform wiertniczych
  • oczyszczalni ścieków itp.

Zatem wszystkie wcześniej wymienione właściwości betonu hydrotechnicznego są w tym przypadku bardzo istotne, ponieważ budowle umieszczone w wodzie będą narażone między innymi na rdzewienie, ścieranie się powierzchni oraz oczywiście wilgoć, które dla pozostałych rodzajów betonów byłyby bardzo szkodliwe. Właśnie dlatego poleca się zamówić beton hydrotechniczny w ABM Beton, gdzie do wyboru istnieją klasy od B25-B40, a specjaliści doradzą już klientom jakiej wytrzymałości mieszanka okaże się najlepszym rozwiązaniem w konkretnym planie budowy.