Beton Mostowy

Beton mostowy

Z czego powinien składać się beton mostowy?

Dla utrzymania wszystkich jego właściwości i najwyższej jakości powinien składać się między innymi z:

  • cementów o wysokiej odporności na agresję siarczanową
  • kruszyw łamanych (bazalt, granit lub granodioryt)
  • domieszek upłynniających, napowietrzających lub opóźniających wiązanie
  • wody
  • piasku

Oto najważniejsze elementy, które w odpowiednich proporcjach powinny znaleźć się w betonie mostowym. W rezultacie możliwe będzie z niego utworzenie nie tylko mostów, ale również wiaduktów, eskapad, tuneli, przepustów albo też nawierzchni dróg.

Najważniejsze korzyści betonu mostowego

Warto na samym początku wspomnieć o jego klasie wytrzymałości na ściskanie, która powinna wynosić między C25/30 a C70/85 lub wyższe gatunki, gdyż w przeciwnym razie cała konstrukcja oparta na betonie o niższej klasie nie będzie na tyle stabilna i bezpieczna dla użytkowników. Co więcej, takie przedziały klasowe umożliwiają również budowanie konstrukcji w sposób elastyczny, czyli dopasowany do potrzeb i wymagań użytkowników. Elementy mogą zostać prawie dowolnie ukształtowane z betonu mostowego, dzięki czemu z jego pomocą mogą powstać różnego rodzaju budowle o rozmaitych kształtach.

Właściwie dobrane składniki mieszanki betonowej pozwalają również na zachowanie prawidłowej konsystencji betonu, który o wiele łatwiej może być pompowany i wbudowany w konstrukcję. Poza tym beton mostowy musi zapewniać budowli odporność na zróżnicowane temperatury powietrza, zmienne warunki atmosferyczne, nadmierne ilości wody, a także wszelkiego rodzaju środki służące odlodzeniu i oczyszczeniu powierzchni betonowych, gdzie mogą powodować uszkodzenia nawierzchni.

Jakość betonu mostowego jest w tym przypadku bardzo ważna, ponieważ wpływa ostatecznie także na jego trwałość i wytrzymałość, co przy tak potężnych i gigantycznych konstrukcjach jak mosty czy wiadukty jest kluczową kwestią zapewniającą bezpieczeństwo.