BETON TOWAROWY

Produkujemy beton towarowy w klasach wytrzymałości od C8/10 po C30/37 w konsystencjach od S1 do S5

Nasza firma specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego o różnorodnym zastosowaniu. Posiadamy zatem najnowszej generacji sprzęt, który dzięki automatycznemu sterowaniu może samodzielnie dozować ilość oraz proporcje składników. W pełni zmechanizowany zakład produkcyjny firmy ELBA ESM 60, którego wydajność wynosi 60 m³/h i pozwala na utrzymanie prawidłowej jakości i skuteczności wytwarzania mieszanki betonowej. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wysokiej klasy produkty i substancje niezbędne do produkcji betonu, które pozyskujemy od sprawdzonych i wiarygodnych producentów.

W rezultacie ABM Beton zajmuje się wytwarzaniem betonu towarowego w klasach wytrzymałości od C8/10 aż po C30/37 – ich trwałość zależy między innymi od proporcji składników, a co za tym idzie również konsystencji od S1 do S5. Wówczas w zależności od zamówienia i późniejszego zastosowania materiału budowlanego możemy wyróżnić:

 • beton towarowy we wszystkich podstawowych klasach wytrzymałości
 • betony posadzkowy
 • betony zbrojony włóknami stalowymi
 • betony zbrojony włóknami polipropylenowymi
 • betony zbrojony włóknami polimerowymi
 • beton o podwyższonej mrozoodporności
 • beton o podwyższonej wodoszczelności
 • podbudowy pod nawierzchnie drogowe
 • beton pod specjalne zamówienia
 • beton nawierzchniowy
 • beton mostowy
 • beton konstrukcyjny
 • beton hydrotechniczny
 • stabilizacje cementowe

Zamówienia wykonujemy pod indywidualne zlecenie klienta, przy czym zapewniamy jednocześnie możliwość wypożyczenia betonomieszarki z podajnikami taśmowymi oraz pompogruszki, które przeznaczone są do transportu i przetaczania mieszanki betonowej. ABM Beton posiada również samochody samowyładowcze, dzięki którym przewożenie kruszyw i betonów półsuchych będzie o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze w rozładunku. Ostatecznie gwarantujemy naszym klientom kompleksowe usługi produkcji i transportu betonu towarowego, który jest nieustannie kontrolowany w zewnętrznym laboratorium pod względem jakości i wytrzymałości.

Duży park maszynowy pozwala produkować dużo, szybko i tanio.

Posiadamy nowoczesny węzeł oraz prowadzimy laboratorium badawcze. Używamy najlepszych składników, które użyte do produkcji mieszanki betonowej gwarantują uzyskanie produktu finalnego o parametrach jakościowych ścisle zgodnych z normami. Klienci ABM Beton otrzymują towar jakiego oczekują, pewny jakościowo i w rozsądnej cenie. Wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia sprawia, że możemy służyć radą i pomocą klientom.

Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie wielu odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i dużych firm budowlanych. Wielu z nich to w tej chwili nasi stali klienci.

Działamy na terenie miejscowości: Bogatynia, Bolesławiec, Lubań, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec oraz w okolicach.

Właściwości oferowanych betonów

Klasa wg PN-En 206-1Klasa wg PN-88/B-06250Przykładowe przeznaczenie
C8/10B10Podbudowa, „chudy beton”
C12/15B15Podbudowy, elementy niekonstrukcyjne
C16/20B20Fundamenty, stropy, konstrukcje żelbetowe
C20/25B25Fundamenty, stropy, konstrukcje żelbetowe, słupy, posadzki przemysłowe
C25/30B30
C30/37B35
C35/45B45
C40/50B50
C45/55
C50/60
Klasa betonuPrzykładowe przeznaczenie
Stabilizacja 0,5-1,5 MPaPodbudowy i stabilizacje kat. ruchu KR1-KR6
Stabilizacja 1,5-2,5 MPa
Stabilizacja 2,5-5,0 MPa
Podsypka 1/4Stabilizacje gruntu, podbudowy pod kostkę brukową
Chudy beton 6-9 MPa
KlasaOpad stożkaKonsystencja mieszanki betonowej
S250 – 90Gęsto plastyczny
S3100 – 150Plastyczny
S4160 – 210Półciekły/półpłynny
S5220Ciekły/płynny
Wartości graniczne dla betonu
Oznaczenie klasy ekspozycjiOpis środowiskaMaks. W/cMin. Zawartość cementu, kgMin. klasa betonuMin. zawartość powietrza, %
Brak ryzyka korozji lub brak oddziaływania X0
X0Wszystkie środowiska z wyjątkiem klasy ekspozycji XF, XA i XM – dotyczy betonów niezbrojonych.C12/15
Bardzo suche – dotyczy betonów zbrojonych.
Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza.
Korozja wywołana karbonizacją
XC1Suche.0,65260C20/25
Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza lub stale zanurzony w wodzie.
XC2Stale mokre.0,6280C25/30
Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą (np. fundamenty).
XC3Umiarkowanie wilgotne.0,55280C30/37
Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej wilgotności powietrza lub na zewnątrz osłonięty przed deszczem.
XC4Cyklicznie mokre i suche.0,5300C30/37
Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jest w klasie XC2.
Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej XD
XD1Umiarkowanie wilgotne.0,55300C30/37
Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza.
XD2Mokre, sporadycznie suche.0,55300C30/37
Baseny, betony narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki.
XD3Cyklicznie mokre i suche.0,45320C35/45
Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki, nawierzchnie dróg i parkingów.
Korozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej XS
XS1Działanie soli zawartych w powietrzu.0,5300C30/37
Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu.
XS2Stałe zanurzenie w wodzie.0,45320C35/45
Elementy budowli morskich.
XS3Strefa pływów, rozbryzgów i aerozoli.0,45340C35/45
Elementy budowli morskich.
Korozja poprzez zamrażanie/rozmrażanie XF
XF1Umiarkowane nasycenie wodą.0,55300C30/37
Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie.
XF2Umiarkowane nasycenia wodą ze środkami odladzającymi.0,55300C25/304
Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych i mostowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza.
XF3Silne nasycenie wodą bez środków odladzających.0,5320C30/374
Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie.
XF4Silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi.0,45340C30/374
Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających. Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie.
Agresja chemiczna XA
XA1Słaba agresja chemiczna.
Fundamenty narażone na wpływ wód gruntowych. Podpory mostowe w nurtach rzek.
0,55300C30/37
XA2Umiarkowana agresja chemiczna.
Rury i studnie kanalizacyjne, nawierzchnie stacji paliw.
0,50320C30/37
XA3Silna agresja chemiczna.
Kolektory sieci kanalizacyjnej, osadniki w oczyszczalniach ścieków.
0,45360C35/45
Korozja spowodowana ścieraniem XM
XM1Umiarkowane zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym.
0,55300C30/37
XM2Silne zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe na ogumieniu elastomerowym lub rolkach stalowych.
0,55300C30/37Obróbka

powierzchni

betonu

XM3Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie często najeżdżane przez pojazdy i gąsienicowe. Filary mostów,  powierzchnie przelewów, ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych, niecki wypadowe.
0,45320C35/45Kruszywo o wysokiej odporności na ścieranie

Dodatki do betonu

Włókna stalowe 

zastosowane zbrojenia: posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone, fundamenty pod maszyny, elementy pali fundamentowych, nawierzchnie lotniskowe i drogowe, mosty, obudowy tuneli, nawierzchnie parkingów, naprawy i remonty budynków i konstrukcji (drogowych, mostowych, wodnych).

Właściwości:

 • podwyższona udarność
 • zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne
 • wzrost odporności na obciążenia statyczne
 • wyższa odporność na ścieranie, łuszczenie i pękanie
 • wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury
 • zwiększenie mrozoodporności
 • beton zbrojony włóknami stalowymi jest materiałem jednorodnym
 • dzięki jednorodnej strukturze materiału łatwiej uzyskuje się idealnie gładkie nawierzchnie

Włókna Polimerowe 

zastosowane zbrojenia: posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone, fundamenty pod maszyny, elementy pali fundamentowych, nawierzchnie lotniskowe i drogowe, mosty, obudowy tuneli, nawierzchnie parkingów, naprawy i remonty budynków i konstrukcji (drogowych, mostowych,wodnych).

Właściwości:

 • podwyższona udarność
 • zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne
 • wzrost odporności na obciążenia statyczne
 • brak ryzyka korozji
 • redukcja pękania plastycznego
 • wzrost odporności na czynniki pogodowe
 • wzrost mrozoodporności
 • dodatkowa wytrzymałość na rozkurczanie
 • redukcja nasiąkliwości
 • lepsza urabialność
 • wydłużona trwałość

Włókna polipropylenowe

zastosowane zbrojenia: posadzki przemysłowe i wylewki, elementy prefabrykowane, chodniki i jezdnie, beton architektoniczny, beton matrycowy.

Właściwości:

 • redukcja skurczu i polepszenie wytrzymałości świeżo ułożonej zaprawy
 • uniknięcie pęknięć skurczowych
 • brak ryzyka korozji
 • brak przewodności elektrycznej
 • 100% odporności na alkalia
 • polepszone własności antyogniowe
 • zwiększona spójność mieszanki
 • polepszone własności mechaniczne gotowego produktu
 • Dodatek przeciwmrozowy w temp. 0 st. C~ – 10 st. C