BETON TOWAROWY

Firma ABM Beton produkuje beton towarowy o rozmaitym i wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi najnowszej generacji i doświadczeniu naszych pracowników, jesteśmy w stanie samodzielnie dozować ilości i proporcję składników.

W pełni zmechanizowany zakład produkcyjny firmy ELBA ESM 60 o wysokiej wydajności umożliwia utrzymanie prawidłowej jakości wytwarzanej mieszanki betonowej. Na wysoki standard naszych produktów wpływa również fakt, że substancje niezbędne do produkcji betonu pozyskujemy wyłącznie od sprawdzonych i zaufanych producentów.

ABM Beton zajmuje się wytwarzaniem betonu towarowego w klasach wytrzymałości od C8/10 aż po C30/37 o konsystencji od S1 do S5. W zależności od rodzaju zamówienia i potrzeb naszych Klientów, w skład naszej oferty wchodzą:

 • beton towarowy we wszystkich podstawowych klasach wytrzymałości
 • betony posadzkowy
 • betony zbrojony włóknami stalowymi
 • betony zbrojony włóknami polipropylenowymi
 • betony zbrojony włóknami polimerowymi
 • beton o podwyższonej mrozoodporności
 • beton o podwyższonej wodoszczelności
 • podbudowy pod nawierzchnie drogowe
 • beton pod specjalne zamówienia
 • beton nawierzchniowy
 • beton mostowy
 • beton konstrukcyjny
 • beton hydrotechniczny
 • stabilizacje cementowe

Zamówienia są realizowane pod indywidualne zlecenie Klienta.

Oferujemy także możliwość wypożyczenia betonomieszarki oraz pompogruszki, służącej do transportu mieszanki betonowej. W naszej firmie przewożenie kruszyw i betonów półsuchych jest niezwykle wygodne i bezpieczne, dzięki specjalnym samochodom samowyładowczym.

Gwarantujemy naszym Klientom kompleksowe usługi produkcji i transportu betonu towarowego wysokiej jakości i wytrzymałości.

Działamy na terenie miejscowości: Bogatynia, Bolesławiec, Lubań, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec oraz w okolicach.

Właściwości oferowanych betonów

Klasa wg PN-En 206-1Klasa wg PN-88/B-06250Przykładowe przeznaczenie
C8/10B10Podbudowa, „chudy beton”
C12/15B15Podbudowy, elementy niekonstrukcyjne
C16/20B20Fundamenty, stropy, konstrukcje żelbetowe
C20/25B25Fundamenty, stropy, konstrukcje żelbetowe, słupy, posadzki przemysłowe
C25/30B30
C30/37B35
C35/45B45
C40/50B50
C45/55
C50/60
Klasa betonuPrzykładowe przeznaczenie
Stabilizacja 0,5-1,5 MPaPodbudowy i stabilizacje kat. ruchu KR1-KR6
Stabilizacja 1,5-2,5 MPa
Stabilizacja 2,5-5,0 MPa
Podsypka 1/4Stabilizacje gruntu, podbudowy pod kostkę brukową
Chudy beton 6-9 MPa
KlasaOpad stożkaKonsystencja mieszanki betonowej
S250 – 90Gęsto plastyczny
S3100 – 150Plastyczny
S4160 – 210Półciekły/półpłynny
S5220Ciekły/płynny
Wartości graniczne dla betonu
Oznaczenie klasy ekspozycjiOpis środowiskaMaks. W/cMin. Zawartość cementu, kgMin. klasa betonuMin. zawartość powietrza, %
Brak ryzyka korozji lub brak oddziaływania X0
X0Wszystkie środowiska z wyjątkiem klasy ekspozycji XF, XA i XM – dotyczy betonów niezbrojonych.C12/15
Bardzo suche – dotyczy betonów zbrojonych.
Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza.
Korozja wywołana karbonizacją
XC1Suche.0,65260C20/25
Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza lub stale zanurzony w wodzie.
XC2Stale mokre.0,6280C25/30
Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą (np. fundamenty).
XC3Umiarkowanie wilgotne.0,55280C30/37
Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej wilgotności powietrza lub na zewnątrz osłonięty przed deszczem.
XC4Cyklicznie mokre i suche.0,5300C30/37
Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jest w klasie XC2.
Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej XD
XD1Umiarkowanie wilgotne.0,55300C30/37
Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza.
XD2Mokre, sporadycznie suche.0,55300C30/37
Baseny, betony narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki.
XD3Cyklicznie mokre i suche.0,45320C35/45
Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki, nawierzchnie dróg i parkingów.
Korozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej XS
XS1Działanie soli zawartych w powietrzu.0,5300C30/37
Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu.
XS2Stałe zanurzenie w wodzie.0,45320C35/45
Elementy budowli morskich.
XS3Strefa pływów, rozbryzgów i aerozoli.0,45340C35/45
Elementy budowli morskich.
Korozja poprzez zamrażanie/rozmrażanie XF
XF1Umiarkowane nasycenie wodą.0,55300C30/37
Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie.
XF2Umiarkowane nasycenia wodą ze środkami odladzającymi.0,55300C25/304
Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych i mostowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza.
XF3Silne nasycenie wodą bez środków odladzających.0,5320C30/374
Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie.
XF4Silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi.0,45340C30/374
Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających. Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie.
Agresja chemiczna XA
XA1Słaba agresja chemiczna.
Fundamenty narażone na wpływ wód gruntowych. Podpory mostowe w nurtach rzek.
0,55300C30/37
XA2Umiarkowana agresja chemiczna.
Rury i studnie kanalizacyjne, nawierzchnie stacji paliw.
0,50320C30/37
XA3Silna agresja chemiczna.
Kolektory sieci kanalizacyjnej, osadniki w oczyszczalniach ścieków.
0,45360C35/45
Korozja spowodowana ścieraniem XM
XM1Umiarkowane zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym.
0,55300C30/37
XM2Silne zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe na ogumieniu elastomerowym lub rolkach stalowych.
0,55300C30/37Obróbka

powierzchni

betonu

XM3Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem.
Posadzki i nawierzchnie często najeżdżane przez pojazdy i gąsienicowe. Filary mostów,  powierzchnie przelewów, ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych, niecki wypadowe.
0,45320C35/45Kruszywo o wysokiej odporności na ścieranie

Dodatki do betonu

Oferujemy również wszelkiego rodzaju dodatki do betonu, o zwiększonej odporności na obciążenia dynamiczne i statyczne, o wyższej odporności na ścieranie, łuszczenie i pękanie oraz o wysokiej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Doskonale sprawdzą się do: posadzek przemysłowych i nawierzchni silnie obciążonych, fundamentów pod maszyny, elementów pali fundamentowych, nawierzchni lotniskowych i drogowych, mostów, obudowy tuneli, nawierzchni parkingów, naprawy i remontów budynków i konstrukcji drogowych, mostowych czy wodnych.

Są to:

 • Włókna stalowe
 • Włókna polimerowe

Oprócz tego w naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości włókna polipropylenowe, które mają swoje zastosowanie w zbrojeniu posadzki przemysłowej i wylewki, stanowią element chodników, jezdni, są dodatkiem do betonu architektonicznego i matrycowego. Mają niezwykle korzystne właściwości, takie jak:

 • redukcja skurczu i polepszenie wytrzymałości
 • uniknięcie pęknięć skurczowych
 • brak ryzyka korozji
 • brak przewodności elektrycznej
 • 100% odporności na alkalia
 • polepszone własności antyogniowe
 • zwiększona spójność mieszanki
 • polepszone własności mechaniczne gotowego produktu
 • odporność na mróz.